Верхньокоропецька громада
Закарпатська область, Мукачівський район

Проєкт аналітичного звіту містобудівного моніторингу територій населених пунктів Верхньокоропецької сільської територіальної громади ( села Верхній Коропець, Яблунів, Новоселиця, Гандеровиця, Станово, Зубівка, Софія, Лалово, Березинка, Кучава, Буко

Дата: 22.11.2023 16:37
Кількість переглядів: 3

Підстави для моніторингу: Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Порядок проведення містобудівного моніторингу, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 вересня 2011 року №170 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 199 від 20.05.2013 та наказом Міністерства розвитку громад та територій № 333 від 14.12.2021), наказ начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин Верхньокоропецької сільської ради від 21.11.2023  №01-02н.

РОЗДІЛ 1.

Топографічний моніторинг

 

    1. Оновлення баз топографічних даних (оновлення топографічної

основи території)

 

Проектні плани сіл Верхній Коропець, Яблунів, Новоселиця, Гандеровиця, Станово, Зубівка, Софія, Лалово, Березинка, Кучава, Буковинка, Куштановиця виконані на основі топографічного знімання у масштабі 1:2000 у 1970 роках, які на даний час не оновлені. Згадані топографічні матеріали виконані у паперовому варіанті.

Генплан с. Верхній Коропець розроблений на матеріалах геодезичної зйомки, виконаної ДП «ЗАКАРПАТГЕОДЕЗЦЕНТР» в масштабі 1:2000 в 1972 році. Генеральні плани населених пунктів у топографічній основі М1:2000 розроблені ще до 2013 року.

У грудні 2023 року Верхньокоропецькою сільською радою виготовлена топографо-геодезична основа в масштабі М 1:10000 території Верхньокоропецької  сільської територіальної громади (із застосуванням геоінформаційних технологій.

 

    1. Результат моніторингу змін місцевості, що створюють необхідність оновлення баз топографічних даних

 

Основними змінами на місцевості, які обґрунтовують необхідність оновлення баз топографічних даних, це забудова території у місцях, які не відображені у наявних топографічних матеріалах, а відповідно – і в генеральних планах. Крім цього, оновлення топографічних даних зумовлене необхідністю переведення растрових даних на цифрові носії у відповідних державних та регіональних стандартах.

Розділ 2.

«Моніторинг навколишнього середовища»

 

Головним забруднювачем атмосферного повітря Верхньокоропецької сільської територіальної громади продовжує і надалі залишатися автотранспорт.

На території Верхньокоропецької сільської територіальної громади не розміщено екологічно небезпечних підприємств.

Верхньокоропецька територіальна громада – в межах широко розвинуті сучасні геологічні процеси: площинна ерозія, формування ярів, русел, зсуви. На розвиток процесів утворення ярів впливає наявність крутих нахилів, складених породами, які легко розмиваються, глибокий ерозійний вріз річної сітки і клімат. Яружно- балкова сітка відкриває як ґрунтові, так і міжпластові водоносні горизонти, дренуючи їх. Зсуви спостерігаються у селах Новоселиця, Гандеровиця та Яблунів.

В Верхньокоропецькій територіальній громаді склалась критична ситуація з похованням на існуючих кладовищах, оскільки більшість кладовищ розміщена в населених пунктах на віддалі менше 300 м від житла та громадських об’єктів.

Розділ 3.

 «Моніторинг забудови»

 

З 2023 р. відділом архітектури містобудування та земельних відносин Верхньокоропецької територіальної громади видано та зареєстровано через Єдину Державну електронну систему у сфері будівництва:

- видано 28  будівельні паспорти забудови земельної ділянки;

- надано 3 містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва.

Розділ 4.

«Моніторинг демографічної ситуації

 та розселення»

 

Станом на 2023 рік чисельність наявного населення Верхньокоропецької сільської територіальної громади складає 7204 осіб.

За реалістичним варіантом прогнозу передбачається повільне зростання тривалості життя в найближчі роки як наслідок продовження тенденції зниження смертності серед дітей і стагнації коефіцієнтів смертності в старших вікових групах. Очікувана тривалість життя при народженні досягне 64,4 та 73,6 року для чоловіків і жінок відповідно. Згодом темпи скорочення смертності серед дітей знизяться, натомість з’явиться тенденція до скорочення смертності осіб у працездатному віці як наслідок поліпшення якості життя. До 2030 р. тривалість життя зросте до 68,4 та 76,1 року для чоловіків і жінок відповідно.

 

Розділ 5.

 «Моніторинг соціально-економічної діяльності»

 

Населені пункти Верхньокоропецької сільської територіальної громади мають досить розвинену соціальну інфраструктуру. Всі села територіальної громади забезпечені навчальними установами, дошкільними навчальними закладами. Звертаємо увагу що стоїть питання забезпечення дошкільними установами дітей проживаючих у присілках та віддалених від центрів сіл будинках, також стоїть питання недостатньої кількості місць дошкільних установ у місті через значну кількість населення в даному місті.

Разом із тим, слід констатувати особливі риси економіки регіону – це насамперед лісове господарство, деревообробна промисловість.

Крім цього протягом останніх років розвивається туристично-рекреаційна галузь та сфера надання послуг.

Розділ 6.

«Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності»

 

Верхньокоропецька сільська територіальна громада межує: на півночі з Іршавською територіальною громадою, на сході з Мукачівською територіальною громадою, на заході - з Кольчинською територіальною громадою і на півдні – з Чинадіївською територіальною громадою.  

У територіальній громаді здійснюються приміські автобусні перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

Рівень безпеки дорожнього руху хороший; заторові явища на вулицях відсутні.

Переважно мешканці користуються легковим автомобільним транспортом.

Розділ 7.

«Моніторинг інфраструктури»

 

Транспортна інфраструктура Верхньокоропецької сільської територіальної громади представлена автомобільним транспортом.

Через територію громади походять дороги: національна державного значення Н-09 Мукачеве - Рахiв - Богородчани - Iвано-Франкiвськ - Рогатин - Бiбрка - Львiв, місцевого значення - обласні (О-07-09-04 Рахів–Богдан–Луги,) та районні.

Головною транспортною віссю територіальної громади є автодорога Н-09 Мукачеве - Рахiв - Богородчани - Iвано-Франкiвськ - Рогатин - Бiбрка - Львiв, яка починається в с. Верхній Коропець та  закінчується в с. Зубівка.

 

Розділ 8.

 «Моніторинг реалізації містобудівної документації»

 

Під час розробки генеральних планів населених пунктів громади у 70-ті роки минулого століття заходів щодо реалізації містобудівної документації не було складено. Завдання для підготовки заходів не видавалося.

Містобудівною документацією вищого рівня, зокрема, схемою планування території Закарпатської області, не передбачені проектні рішення для реалізації на території населених пунктів  громади.

Геопросторова інформація у відповідних базах даних на територію громади не створена.

Програма економічного і соціально-культурного розвитку громади не затверджувалась.

Генеральний план с. Вовчий розроблений та затверджений у 2020 році відповідно до нормативно-правових актів та державних будівельних норм.

 

РОЗДІЛ 10.

Висновок щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації

 

Сталий розвиток території, як процес якісних змін, повинен бути спрямований на підвищення рівня якості життя та зайнятості населення на основі реалізації комплексу екологічних, соціальних і екологічних заходів державного, регіонального та місцевого рівнів, стабільне соціально-економічне зростання, підвищення ефективності сільської економіки. Основними завданнями сталого розвитку є:

- створення на сільських територіях господарських систем, які саморозвиваються на підставі формування економічного обороту місцевих ресурсів у результаті підвищення економічної активності населення, відродження традиційних та розвиток нових виробництв, розвиток ринкового процесу та відповідних виробничо-збутових зв’язків;

- підвищення привабливості проживання населення на сільських територіях, розвиток житлово-комунального господарства, а саме водопровідно-каналізаційної мережі, вулично-дорожньої мережі, мережі з видалення та утилізації побутових відходів, а також структури цивільного захисту населення;

- розвиток місцевого самоврядування до формування соціально-організованого та відповідального громадянського суспільства.

Зауваження та пропозиції до проєкту аналітичного звіту (для  містобудівного  моніторингу містобудівної документації на місцевому рівні)  під час громадського обговорення до сільської ради не надходили.

За результатами містобудівного моніторингу можна зробити висновок:  генеральний план с. Верхній Коропець потребує оновлення, є необхідність розроблення плану зонування.

Положення генеральних планів інших сіл територіальної громиади не враховують потенціальних можливостей і потреб розвитку населених пунктів на сучасному етапі.

У користуванні генеральними планами, розробленими в 70-ті роки минулого століття, виникають труднощі, оскільки графічна частина виконана на паперовій основі за допомогою растрової графіки, не відповідає нормам та положенням ряду нормативних документів сьогодення.

 Генеральні плани Верхній Коропець, Яблунів, Новоселиця, Гандеровиця, Станово, Зубівка, Софія, Лалово, Березинка, Кучава, Буковинка, Куштановиця необхідно оновити та внести відповідні зміни.

Враховуючи те, що сільською радою прийнято рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку Верхньокоропецької сільської територіальної громади, завданням буде визначено розроблення генерального плану с. Верхній Коропець- адміністративного центру територіальної громади та розроблення планувальних рішень генеральних планів сіл Верхній Коропець, Яблунів, Новоселиця, Гандеровиця, Станово, Зубівка, Софія, Лалово, Березинка, Кучава, Буковинка, Куштановиця.

До затвердження комплексного плану рекомендується використовувати існуючі генеральні плани у частинах, положення яких не суперечать чинному законодавству України та будівельним нормам.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь